Komunitní centrumKomunitní centrum

Je aktivita, která především slouží jako podpůrný prostředek pro děti rodičů, kteří jsou zaměstnáni v sociálním podniku. Jedná se o dvě stěžejní činnosti tzv. předškolní přípravu a podporu při doučování dětí.

 

Předškolní příprava - jedná se o systematickou přípravu dětí předškolního věku zaměřenou na osvojení základních sociálních dovedností, kdy budou vedeny k pravidelnému dennímu režimu, trpělivosti a důslednosti. Zároveň bývá dostatek prostoru pro spontánní aktivity, které vzejdou z přirozeného toku dětských myšlenek. Je kladen důraz na rozšiřování slovní zásoby, např. poslechem pohádek či učením krátkých říkadel, což slouží i k procvičování paměti.

Rodiče jsou o aktivitě a přístupu svých dětí pravidelně informování. Aktivita probíhá od pondělí do pátku, dle potřeb i o víkendech.

Pro děti školního věku je v komunitním centru poskytováno doučování dětí. Doučování i odborná podpora dětí je poskytována za úzké spolupráce škol a odborníků, kteří mají bohaté zkušenosti se vzděláváním dětí ze sociálně vyloučených lokalit. Komunitní centrum je místem kam si také děti a mládež chodí hrát, trávit volný čas. Za tímto účelem jsou k dispozici různé hry, hudební nástroje a pracovníci, kteří umí děti zaujmout.


Vyhledat Mapa stránek Vytiskni tuto stránku   » Komunitní centrum Praha 14, sociální podnikání a práce

© 2022 Insion